Liczba odwiedzin strony: 16399 Osób na stronie: 2
 

ADW. Kancelaria adwokacka. Jędrzejewska Z.

 
Dziennik Ustaw 2006 Nr 249 poz. 1825 - Zm.: ustawa o podatku rolnym oraz ustawa o podatku leśnym
USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412 i Nr 245, poz. 1775) w art. 6a wprowadza się następujące zmiany:   1)   w ust. 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1)  ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;";   2)   ust. 14 otrzymuje brzmienie: "14.  Poświadczenie przez organ podatkowy złożenia informacji o gruntach lub deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.". Art. 2.  W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm. 1) ) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:   1)   w ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1)  ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;";   2)   ust. 12 otrzymuje brzmienie: "12.  Poświadczenie przez organ podatkowy złożenia informacji o lasach lub deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.". Art. 3.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. ______ 1)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 245, poz. 1775.
Monitor Polski 2003 Nr 50 poz. 784 - Szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 1999-2001
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 22 października 2003 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 1999-2001 (M.P. z dnia 31 października 2003 r.) Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. Nr 114, poz. 1188) ogłasza się szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 1999-2001 na poziomie województw (NTS2), ujęte w załączniku nr 1 do obwieszczenia, i szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 1999-2001 na poziomie podregionów (NTS3), ujęte w załączniku nr 2 do obwieszczenia. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO NA JEDNEGO MIESZKAŃCA W LATACH 1999-2001 NA POZIOMIE WOJEWÓDZTW (NTS2) Średnia wartość produktu krajowego brutto a na 1 mieszkańca b według województw (NTS2)   Województwa 1999-2001 w złotych 1 2 Polska ............................................... 18.152 Dolnośląskie ......................................... 18.619 Kujawsko-pomorskie ................................... 16.263 Lubelskie ............................................ 12.655 Lubuskie ............................................. 16.348 Łódzkie .............................................. 16.424 Małopolskie .......................................... 16.045 Mazowieckie .......................................... 27.567 Opolskie ............................................. 15.064 Podkarpackie ......................................... 13.000 Podlaskie ............................................ 13.488 Pomorskie ............................................ 18.333 Śląskie .............................................. 19.899 Świętokrzyskie...
KRS 0000327252 - EMMA MARLENA SZTUCE VEL STUZMANIA ANNA BARANOWSKA SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
EMMA MARLENA SZTUCE VEL STUZMANIA ANNA BARANOWSKA SP. J. SP. J. 2009-04-03 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KALINOWA 1 21-040 KALINÓWKA GŁUSK LUBELSKI LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000327252
KRS 0000327251 - TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BIELSKA-BIAŁEJ I PODBESKIDZIA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BIELSKA-BIAŁEJ I PODBESKIDZIA STOWARZYSZENIE 2009-04-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KRASIŃSKIEGO 5A 43-300 BIELSKO-BIAŁA M. BIELSKO-BIAŁA M. BIELSKO-BIAŁA ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
547-210-77-94 241229300 0000327251
KRS 0000327250 - FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "OGORZAŁY" SP. J. - JÓZEF OGORZAŁY JÓZEFA OGORZAŁA MARIUSZ OGORZAŁY GRZEGORZ OGORZAŁY HENRYK OGORZAŁY
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "OGORZAŁY" SP. J. - JÓZEF OGORZAŁY JÓZEFA OGORZAŁA MARIUSZ OGORZAŁY GRZEGORZ OGORZAŁY HENRYK OGORZAŁY SP. J. 2009-04-08 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
95 33-383 MOCHNACZKA NIŻNA KRYNICA-ZDRÓJ NOWOSĄDECKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000327250
KRS 0000327249 - MAGNAT MAGDALENA LASKOWSKA, NATALIA KOWALSKA SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MAGNAT MAGDALENA LASKOWSKA, NATALIA KOWALSKA SP. J. SP. J. 2009-04-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BOHATERÓW WARSZAWY 26 02-495 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
522-291-58-20 141790553 0000327249
KRS 0000327248 - GFI ODSZKODOWANIA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
GFI ODSZKODOWANIA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-04-14 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
JAWORZYŃSKA 65 59-220 LEGNICA M. LEGNICA M. LEGNICA DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000327248